12 - 2018 Kočovať, áno či nie?

08.05.2018

   ....I keď práve označenie "kočovať so včelami" sa mi veľmi nepáči. Evokuje mi to cigánsky spôsob života. Títo v minulosti kočovali z miesta na miesto. Je to na míle vzdialené životu včiel. Tak či onak, dnes nie je často na výber a voziť včely za znáškou je v prípade profesionálnych včelárov takmer nutnosťou.

   Včeláriť na jednom mieste povedzme niekde za dedinou a jazdiť niekoľko mesiacov na desiatky niekedy aj stovky kilometrov je veľký rozdiel. Taktiež záleží na tom, ako včelár pristupuje ku včelárskemu remeslu. Pokiaľ ho berie len ako koníček, chce mať zopár rodín a lokalita, kde má včelnicu poskytuje dostatok kvitnúcich rastlín, kríkov a stromov, je kočovanie zbytočné.

   Takýchto včelárov je väčšina, čo je samozrejme pochopiteľné, nakoľko včelárstvo je aj v súčasnej dobe chápané viac ako hobby, než ako bežné zamestnanie. Na strane druhej je na Slovensku niekoľko stoviek včelárov, ktorí pristupujú ku chovu včiel profesionálne - v tom smere, že to nie je pre nich len spestrenie voľného času, ale seriózne zamestnanie. V tomto prípade to bez kočovania prakticky nejde. Na Slovensku je veľmi málo oblastí, kde by mali natoľko dobré podmienky, že by nebolo nutné voziť včely za znáškou.

   Skúsim v stručnosti opísať niektoré plusy a mínusy kočovania. Môžete si tak spraviť predstavu o tom, či je kočovanie vhodné aj pre vás.

Plusy:
- viac medu. Vhodným kočovaním za jednotlivými znáškami dokáže včelár od včiel získať v mnohých prípadoch niekoľkonásobne viac medu ako včelár, ktorý je na jednom mieste. Je to z prostého dôvodu, včelstvo nepozná oddych. Pokiaľ včelár včelám zabezpečí prácu v podobe dobrých znášok, môže točiť med priebežne od apríla až do konca augusta. 
- menší predpoklad pre rojivosť. Roje úzko súvisia so znáškou. Včelstvá, ktoré majú dobrú znášku majú menší predpoklad pre rojivosť ako tie, ktoré majú znášku napríklad len pár týždňov a potom sú mesiac bez nej.
- sila včelstva a zdravotný stav. Všeobecne platí, že včelstvá, ktoré sa vozia zo znášky na znášku sú silnejšie a tým pádom aj odolnejšie na parazity a iné choroby včiel. Pokiaľ majú včely neustály prísun potravy v podobe nektáru a peľu, matky neprestávajú plodovať. V prípade, že sú včely niekoľko týždňov bez znášky, matky spomalia kladenie vajíčok a obmena jednotlivých generácií včiel je tak pomalšia.

Mínusy:
- kočovať je v prvom rade drina. Tento fakt si uvedomuje veľmi málo včelárov, ktorí majú včelnice len na jednom mieste. Previesť včely z jedného miesta na druhé nie je jednoduché. Každý prevoz včiel nesie isté riziko možnej nehody. Pri prvom tohtoročnom prevoze do nás dva krát takmer nabúrali šoféri, ktorí mali potrebu predbiehať kolónu nehladiac na to, že auto so včelami, majákom a blikajúcou smerovkou do ľavej strany odbáča na pole. Takýchto rizík je pri prevoze včiel veľa. Napríklad stačí, aby povolila jedna gurtňa a v zlomku sekundy je nešťastie na svete.
- očakávanie veľkých výnosov sa môže zmeniť na stratu. Ani kočovanie nemusí zaručiť medníky plné medu. Veľa závisí od prírody, počasia a lokality. Najmä výber miesta na kočovanie je často krát hop alebo trop. Trvá to roky, kým si "nováčik" nájde tie správne miesta.
- vstupné investície. Včelárstvo najmä v začiatkoch si vyžaduje pomerne slušné investície. Čo sa týka kočovania je to ešte náročnejšie. Pre predstavu náš prechod z kamióna na vozíky stál viac ako 15 000€.

- vyššie náklady. Tie idú samozrejme ruka v ruke s väčším výnosom. Samozrejme je tu stále riziko, že znáška proste nebude a včely nezarobia ani na ten prevoz.
- ľudská závisť. Neviem ako by som to inak definoval, ale kočovanie nesie v sebe aj riziko, že včelnica môže chytiť nohy a cez noc zmizne. Každoročne je veľa prípadov, kedy včelárom pozhadzujú úle alebo aj podpália. Mať niekoľko týždňov včelnicu 100 km od domova je niekedy na nervy. Bohužiaľ aj takí sme my ľudia.

   Odpoveď na otázku či kočovať alebo nie musí nájsť každý včelár sám. Určite to neodporúčam začínajúcim včelárom. Ako kočovať, respektíve ako prevážať včely na to si taktiež musí odpovedať každý sám. My sme si prešli paletami, kamiónom až po tento systém s vozíkmi. Zatiaľ sa ukazuje ako ten najlepší.

   Často sa stretnem od iných včelárov, ktorí nekočujú s názorom, že sme chamtiví, alebo že sa nám ľahko včelári, keď majú včely počas sezóny neustále znášku. Na to môžem povedať len jedno, nech si každý včelár vyskúša, čo všetko kočovanie vyžaduje a potom sa vyjadruje.