6 - 2018 Zber meliva druhá časť

19.02.2018

   Je to už viac ako mesiac, čo sme publikovali článok o zbere meliva. Nájdete ho TU. Tohtoročné vzorky sa odovzdávali do polovice februára. V našom prípade sa jednalo o štyri dózy. V každej bola vzorka z dvadsiatich úľov.

   Ako vlastne melivo vyzerá? Je to odpad tvorený včelami pri konzumácii zásobných rámikov. Spolu s voskom zo zásobných plástov padá na podložku aj biologický odpad zo včiel. Z následných testov sa zisťujú zárodky moru. Týmito testami prechádzame pravidelne už päť rokov. Pevne veríme, že ani tento rok nebudeme mať problém prejsť.

   Podložka na zber meliva by sa mala vložiť pod dno úľa na niekoľko týždňov, ideálne na mesiac. Za ten čas ho dokážete nazbierať z každej rodiny dostatočné množstvo. Následne sa zmiešajú vzorky z dvadsiatich úľov. Úľ č. 1 až 20 bude jedna vzorka, č.21 až 40 bude ďalšia, atď.. Pár dní by sa melivo malo nechať preschnúť a potom ho zabalíme.

Melivo
Melivo
Vzorka meliva posielaná na testy
Vzorka meliva posielaná na testy

   Z pohľadu kočovného včelára majú tieto testy dva aspekty. Pokiaľ chce cez sezónu kočovať, musí týmito testami prejsť. Druhý aspekt je časový. Bohužiaľ výsledky testov sú doručované včelárom až začiatkom apríla, teda v čase kedy začína kvitnúť repka. Lenže ešte pred repkou kvitnú ovocné stromy. Kvôli neskoršiemu termínu výsledkov, nemôžeme včely zaviesť do sadu ovocných stromov ako je napríklad čerešňa. Teoreticky sa dajú výsledky cez telefón zistiť skôr, stále však včelárovi chýba papier, ktorý potrebuje pre okresnú veterinárnu správu.

   Pri každom novom stanovišti, na ktorom sa nachádza včelnica je potrebné, aby sa včelár nahlásil okresnému veterinárovi. Na tento úkon musí mať potvrdenie, ktoré deklaruje, že prešiel testami s melivom. Možno by bolo dobré, aby sa funkcionári od Bruselu až po Slovenský zväz včelárov začali týmto administratívnym nonsensom zaoberať. Myslím, že by to včelám aj včelárom pomohlo podstatne viac, ako nové označenie včelnice - "Biologické nebezpečenstvo VČELY".

   Kto v tomto svete by mal byť viac chránený ako včela, ktorá pre ľudstvo zabezpečuje jednu tretinu potravy a pre planétu rovnováhu ekosystému, bez ktorej by bol súčasný rozvinutý život prakticky nemožný. Toto označenie je z istého uhľa urážka pre včely aj včelárovu prácu. Úplne by postačovalo zaužívané slovné spojenie "POZOR VČELY". Bohužiaľ ľudia, ktorí veľa včiel neodchovali zrejme označenie včelnice považujú za väčší problém, ako napríklad chémiu používanú v poľnohospodárstve. Takto to vyzerá, keď je cap záhradník.

????
????

Vyhlášku ministerstva pôdohospodárstva o identifikácii a registrácii včelstiev môžete stiahnuť ----------------------->
V dokumente sa nachádzajú aj všetky potrebné tlačivá.