No.4 - Montáž letáčov na včelnicu

24.05.2017

    Na včelnici je stále čo robiť. Aj keď je teraz znáškové obdobie, pomaly si pripravujeme nové letáče na roje a odložence. Po znáškovom období budeme silné rodiny rozdeľovať, čím zabezpečíme rozvoj včelnice. Nové letáče je nutné nachystať aj kvôli prípadným rojom. Zabrániť rojeniu včiel sa dá len v obmedzenej miere. Roje sa jednoducho vyskytnú, preto musíme byť pripravení. 

    Montáž 14 letáčov trvala takmer 4 hodiny. Keď máte včelnicu na návese treba mať všetko premyslené, a snažiť sa to robiť čo najpresnejšie. Musí sedieť hlavne strieška ku strieške, a letáče by mali byť jeden ako druhý.

Cez zimu sme vyrábali rámiky, medníky a striešky. Na odložence a roje sme pripravení.