No.6 - Pracovný pud včiel, prečo je dôležitý, a ako ho udržať

29.05.2017

    Na úvod by som začal overeným vtipom: Prečo majú včely med? ....lebo majú včeliu kráľovnú. Keby mali parlament majú "hovno". Pokiaľ sa budeme baviť o tom, aby mali včely med pre svoju spotrebu, rozvoj a prezimovanie, mohli by sme týmto vtipom skončiť. No pokiaľ chováte včely, investujete do toho čas a peniaze je prirodzené, že očakávate protihodnotu v podobe medu.

    Na to, aby sme dosiahli to, že včely budú schopné nanosiť med nie len pre svoju potrebu, ale aj pre nás ako včelárov, je nutné toho spraviť oveľa viac. V tomto čase je znáškové obdobie. V prírodných podmienkach v akých včelárime my, máme niekoľko zásadných znášok.

Znáškové obdobia idú približne v tomto poradí:

- Prvá je repka - žlté polia, ktoré kvitnú začiatkom mája.

- Druhá znáška je z agátu - verejnosťou zvyčajne najviac požadovaným medom

- Tretia znáška je lipová - ktorú zachytiť nie je také jednoduché, pretože nájsť lipový    les, alebo háj je pomerne náročné

- Štvrtá znáška je zo slnečnice - nám sa najlepšie overila na smer Trnava

- Piata posledná je zlatobyľ - 80cm vysoká lúčna rastlina so žltým kvetom

    Samozrejme, sú aj iné znášky, ale tieto vieme v našich podmienkach zachytiť. Prvú repkovú znášku berieme, ako nástroj na rozvoj včelstva. V prostredí, kde naše včely prezimujú, je veľmi málo ovocných stromov, a jarné kvety sú v podstate zanedbateľné. Včely skrátka nemajú z čoho začať poriadne nosiť nektár do úľa, preto sme im minulý rok nechali z poslednej znášky med, čo sa ukázalo ako správny ťah, keďže včely mali na jar ešte slušné zásoby z minulého roka.

    Vždy je to však individuálne, napríklad posledná zima bola veľmi tuhá a dlhá, čo sa tiež podpísalo na sile jednotlivých rodín. Preto, keď začala tohto ročná znáška z repky, naše včely stále len naberali na plnej sile. Preto sme repkového medu vytočili pomerne málo. Rozhodli sme sa, nechať im repkové zásoby najmä z dôvodu, aby včely nabrali na sile pre naše hlavné znášky - agát, lipa, slnečnica. Momentálne sme uprostred znášky agátu, naše jednanie pri repke sa ukázalo ako správne. Včely sú na agáte 10 dní, a tretie medníky sa utešene plnia novým medom.

    A tu sa dostávame k podstate článku. Dosiahli sme to, čo je pre produkciu medu mimoriadne dôležité. Včely majú teraz v sebe pracovný pud, a ten je nutné udržať čo najdlhšie. Ak by sa prerušil hrozí, že sa včely začnú rojiť. Čiže, to čo sme chceli dosiahnuť na repke - aby sme mali silné rodiny, môže byť naša výhra aj prehra zároveň. Ak by napríklad teraz po znáške z agátu, nemali včely ďalšiu znášku, všetky silné rodiny sa začnú rojiť. V minulosti sa nám to stalo niekoľko krát. Rojenie včiel znamená pre včelára to, že roj môže chytiť, a má ďalšiu rodinu. Zároveň, však vyrojené včely neprinesú pre včelára ani polovicu z toho, čo by mohli.

    Vyššie vypísané znášky, ktoré vieme zachytiť sú však individuálne. V akom čase pôjdu závisí hlavne od predchádzajúcej zimy, a počasia. Teraz sú včely pri Stupave, kde medovanie agátu končí. Avšak do kvitnutia a medovania lipy je ešte ďaleko, preto musíme hľadať spôsob, ako udržať u včiel pracovný pud. Našťastie, podarilo sa nám nájsť ďalší agát, ktorý kvitne a meduje cca 2 týždne po tom agáte, čo je v Stupave. Preto zajtra sťahujeme včely na ďalšie miesto. Tam vytočíme med, čo je v medníkoch, a môžu včely nosiť ďalší. Ak by sme tento krok nespravili, a včely by sme nechali niekoľko týždňov bez poriadnej roboty, ostatná časť sezóny na produkciu medu by bola stratená.

    Podporiť pracovný pud včiel, a jeho následné udržanie je dôležité pre celú produkciu medu. Na to, aby sa to včelár naučil treba mať skúsenosti, vedieť predvídať, a hlavne sledovať a poznať okolie kde včelári. Naučiť sa využiť všetko to, čo mu príroda ponúka.