No23. - Cena respektíve hodnota medu

27.08.2017

   Hovorí sa, že peniaze kazia charakter. Skôr si myslím, že peniaze charakter odhaľujú. Bohužiaľ, tak ako všetko v našej spoločnosti aj produkcia medu a jeho následný predaj sa točí okolo peňazí. Čo si budeme nahovárať, včelárstvo je v istom slova zmysle biznis. 

   Vyprodukovať med je jedna vec, predať ho je vec druhá. Môžem s istotou povedať, že cestu ktorá vedie k produkcii medu vo väčšom objeme nebude včelárovi nikto závidieť. Iná vec je pre jeho predaj. Úspech sa jednoducho neodpúšťa a bohužiaľ ani medzi včelármi. Strieľam si tak povediac do vlastných radov, no realita je taká.

    Nebudem tu písať o hodnote medu, pretože tú vie najlepšie doceniť len včelár, ktorý svoj med vyprodukuje. Avšak jeho cenu vyjadrenú napríklad eurami? Garantujem, že tú vie spočítať každý. Je to z jednoduchého dôvodu. Práca, ktorá stojí za každým kilogramom medu je pre konečného spotrebiteľa niečo abstraktné, pretože s ňou nepríde priamo do kontaktu. Keď však vyťahuje peniaze z peňaženky, to sa ho dotýka priamo. V duchu porekadla bližšia košeľa ako kabát.

    Väčšina včelárov sa pravdepodobne stretla s rečami, "máte drahý alebo lacný med". Čo však túto cenu určuje? Je toho naozaj veľa, v stručnosti sa to pokúsim zhrnúť.   

1. V prvom rade cenu medu určuje to, aký bol včelársky rok: 
- ako prezimovali včely,
- ako vyšlo počasie na jednotlivých znáškach.
Toto sú dva základné faktory, ktoré určia či daný rok bude, alebo nebude úspešný. Posledné roky to s počasím nebolo ideálne, preto aj rok čo rok čítame a počúvame, že medu je menej a menej.
2. Ďalším čo určuje produkciu medu a tým aj jeho cenu je samotná schopnosť včelárov. Pokiaľ včelár nevie včeláriť, nezachráni ho žiadne počasie. O tomto budem písať niekedy nabudúce.
3. Náklady spojené so včelárením do istej miery tiež ovplyvňujú cenu medu. Vysvetlím to na príklade, ak včelár začína a všetko buduje od nuly potrebuje, aby sa mu aspoň niečo vrátilo. Každých 50 centov na kilograme medu je pre neho dôležitých. 
Na strane druhej sú náklady, ktoré má každý včelár - krmivo pre včely, medzistienky, liečiva atď.. Je toho naozaj veľa.
4. V končenom dôsledku cenu vždy určujú včelári, ktorí sú tiež len ľudia. Spolu s tým na scénu prichádza aj to vyššie spomenuté "strieľanie do vlastných radov" - ľudská hlúposť.

    Áno, je to zvyčajne len ľudská hlúposť často kombinovaná s chamtivosťou, ktorá sa nevyskytuje len pri predaji medu, ale koniec koncov všade. Rozmenené na drobné: to prečo sú také veľké rozdiely v cene medu u jednotlivých včelárov je zapríčinené našimi ľudskými chybami.

    My predávame med po 7€ za kilogram. Nerobíme rozdiely medzi druhmi medu z prostého dôvodu. Naše úsilie vynaložené na vyprodukovanie napríklad lipového medu, alebo repkového medu je približne rovnaké. Napríklad lipový med je zvyčajne považovaný za vzácnejší ako repka, preto by jeho cena mohla byť väčšia. Repku však pastujeme, čo je ďalšia práca navyše, preto z nášho uhľa pohľadu nie podstatné o aký druh medu sa jedná. Taktiež platí, že každý druh má svoje špecifické vlastnosti, ktoré ho robia jedinečným.

    Ak sa budeme rozprávať o tom, že za koľko predávať med, tak treba brať do úvahy aj krajinu v akej žijeme. Nemusím tu porovnávať platové podmienky Slovenska napríklad s Nemeckom, preto aj cena medu musí byť tomuto priamo úmerná. Myslím, že cena za 1 kilogram akéhokoľvek pravého medu by sa mala pohybovať približne medzi 6 až 8 eurami, zároveň jedným dychom dodávam, že jeho skutočná hodnota by mala byť vyššia.

    Vo fungujúcej spoločnosti by sa mali včelári dohodnúť napríklad pre danú obec, za koľko budú približne predávať. Naša spoločnosť však nefunguje, preto sa nezriedka stane, že jeden včelár predáva kilogram medu za 7€, iný za 9€ a ďalší, aby prebral zákazníkov ponúka med za 4€. Je len na každom kupujúcom, aby sa zamyslel nad tým z akého dôvodu niekto predáva med, ak to je vôbec med, pod cenu. Prečo toto spomínam, pretože pokiaľ by som mal predať kilogram medu vyslovene pod cenu, tak sám sebe by som si pripadal hlúpo. Nie ani tak kvôli peniazom, ale kvôli neúcte voči včelám, mojej práci a času obetovanému na včelnici a mimo nej.

    Myslím, že inteligentný človek v dnešnej dobe chápe, že kvalita má svoju hodnotu, ktorú keď chcete je nutné zaplatiť. Človek, ktorý v prípade kúpy medu pozerá na každý cent a ide po mede za 3-4€ nie je pre mňa zaujímavý, preto nebudem kvôli nemu znevažovať včely ani seba.