No33 - Na prelome starého a nového roka

31.12.2017

   Včelárenie je kolobeh, ktorý nemá koniec ani začiatok. Môžete v ňom jedine spomaliť. Vianočné sviatky sú za nami, Silvester dnes oslávime ako sa patrí a už od zajtra nás čaká príprava na ďalšiu sezónu. Tá pozvoľna začala v októbri a nasledujúce tri mesiace bude vrcholiť. Keďže dnes sme na prelome starého roka s novým, pokúsim sa stručne zhrnúť jeho včelársku stránku.

   Minulá zima bola pre naše včely dlhá a náročná. To v akom stave včelstvá prezimujú sa zásadne podpíše na celej sezóne. Viac ako 50 zazimovaných rodín nám úspešne prežilo zimné obdobie, čo sa dá považovať za úspech. Tvrdá zima sa však na niektorých rodinách podpísala viac, ako by sme chceli a bol to jeden z dôvodov, prečo neboli všetky rodiny v produktívnom stave.

   Druhý, rovnako dôležitý fakt bol, že najmä kvôli otcovým pracovným povinnostiam sme v úvode sezóny nedokázali venovať jednotlivým včelstvám dostatok času. So včelami sme mali začať pracovať skôr a ten čas si jednoducho nejako nájsť.

   Pokiaľ sa však pozriem na celý rok 2017, hodnotím ho úspešne aj vzhľadom na počasie. Boli sme schopní rozšíriť včelnicu na 80 rodín a zo 40 produkčných dostať 1700 kg medu. Tento med bol vypredaný do polovice decembra, čím sme si zabezpečili finančné prostriedky na ďalší rozvoj včelstiev. Keď sa včelár dostane do situácie kedy produkuje med v tonách, pochopí, že včelárenie (nech je akokoľvek náročné) je stále len polovica práce. Rovnako dôležité ako vyprodukovať med, je vedieť ho aj predať.

   Projekt Apisinfo / Apishop sa v tomto smere stal vynikajúcim nástrojom. Napriek tomu, že posledné dva mesiace články a videá nevychádzali, stránka si držala stálu návštevnosť. Minimálna aktivita posledných mesiacov sa behom najbližších dní zmení. Tu sa zároveň dostávam k roku 2018.

   Na pláne je toho naozaj veľa. Máme objednané prevozné stolice a vozík, vďaka ktorému by sme chceli včelnicu rozmnožiť na aspoň 120 rodín. Čo sa týka produkcie medu, za reálne považujeme 4 tony, čo už by sa dalo označiť za úspech. To najzásadnejšie v budúcom roku je ale to, že sa včelám začneme venovať naplno. Včely viac nebudú pre nás len koníček popri práci.

   Isté plány máme aj s Apisinfo. Samozrejme, ako v roku 2017 budeme písať a tvoriť videá počas včelárskej sezóny. Nechcem nič v tomto momente sľubovať, ale verím, že zostane čas a priestor aj na nové aktivity, ktorých môžete byť súčasťou aj Vy.

   Plány máme "veľkolepé". Rok 2018 ukáže, či a do akej miery sa nám podarí ich zrealizovať. Za nás by sme radi zaželali každému milovníkovi včiel, medu a prírody úspešné vykročenie do Nového roka. Pre ostatných včelárov: Prajeme vám najmä zdravé včelstvá a nadšenie pre prácu s týmto neobyčajným a úžasným tvorom.

   PS: pokiaľ vás zaujíma, čo sa práve deje v úľoch, tak po zimnom slnovrate sa včelstvá pomaličky pripravujú na nový rok. Robotnice postupne zvyšujú teplotu v úli a matky začínajú klásť vajíčka, čím tvoria základ na vznik novej generácie včiel.