Včely vyhlásili za najdôležitejšie žijúce organizmy na Zemi

04.11.2019

   Na našej planéte sú skutočne potrebné viaceré živočíšne druhy. A aj keď sa to možno nezdá, práve včely sú pritom tými najdôležitejšími živými tvormi na Zemi.

Včiel je veľké množstvo a každý druh je niečím iný či výnimočný. Hoci u nás je asi najznámejšia včela medonosná, inde vo svete sú aj iné druhy. Aj napriek ich rôznorodosti sú to práve včely, ktoré vyhlásili za najdôležitejšie živé tvory na Zemi. Ako píše portál Unilad, túto informáciu priniesol inštitút Earthwatch na poslednom stretnutí londýnskej Kráľovskej geografickej spoločnosti.

Podľa časopisu The Science Times závisí až 70 percent svetového poľnohospodárstva výlučne od včiel, pričom opeľovanie, ako jedna z dôležitých funkcií včiel, umožňuje rastlinám rozmnožovanie. Bez nich by sa fauna čoskoro začala strácať. Štúdia, ktorú uskutočnilo Apiculture Entrepreneurship Center of the Universidad Mayor a Apiculture Corporation of Chile s podporou Nadácie pre agrárne inovácie, dokázala, že včely sú jedinými živými bytosťami, ktoré nenesú žiadny typ patogénu bez ohľadu na to, či ide o huby, vírusy alebo baktérie.

Napriek tomu včely vyhlásili za ohrozený druh, pričom nedávne štúdie ukázali dramatický pokles počtu tohto hmyzu. V posledných rokoch takmer 90 percent populácie včiel zmizlo. Hlavné dôvody ich úbytku možno pripísať nekontrolovanému používaniu pesticídov, nedostatku kvetov a odlesňovaniu. Z tohto dôvodu sa aktivisti domnievajú, že treba okamžite zakázať používanie pesticídov, propagovať úplne prírodné poľnohospodárske alternatívy a starostlivo monitorovať zdravie a dobré životné podmienky včiel.

Greenpeace súhlasí a tvrdí, že včelstvá môžeme obnoviť a ochrániť pomocou "akcií zdravého rozumu". Medzi ne patrí napríklad zákaz siedmich najnebezpečnejších pesticídov, ochrana zdravia opeľovačov zachovaním voľne žijúcich biotopov či obnovenie ekologického poľnohospodárstva.

Ekologické poľnohospodárstvo je potrebné na ochranu voľne žijúcich biotopov a ochranu včiel. Keď sa zabráni sadeniu mono - plodín a zachová sa rozmanitosť ekosystémov, zabráni sa aj poškodeniu hmyzu. Keď sa podarí obnoviť populácie včiel, zlepší sa opeľovanie a tým sa zvýši aj úroda plodín.

Zdroj: noizz